Coronavirus

Heel Nederland is momenteel in de ban van het Corona virus. Dat betekent forse maatregelen. Voor u maar ook voor ons als zorgverleners. Omdat wij de voor u noodzakelijke zorg willen blijven leveren die bovendien veilig is, hebben we besloten tot een aantal ingrijpende maatregelen.

Sinds begin deze maand worden bij Ceulen Klinieken, net als in de rest van Nederland, geen handen meer geschud. De medewerkers weten dat zij zich ziek moeten melden bij verdenking op een besmetting. Daarnaast houden wij ons aan een goede handhygiëne.

Om de kans op besmetting van patiënten en medewerkers verder te verminderen proberen wij het aantal patiënten dat de kliniek bezoekt zoveel mogelijk te beperken. Vandaar dat wij vanaf deze week geen cosmetische behandelingen meer zullen uitvoeren bij Ceulen Klinieken. Bestaande afspraken zullen worden geannuleerd en op een later tijdstip worden ingehaald. Patiënten worden uiteraard hierover persoonlijk ingelicht.

Daarnaast zullen we proberen om daar waar mogelijk het fysieke consult te veranderen in een telefonisch consult. Dat kan betekenen dat het tijdstip van de afspraak gelijk blijft, maar dat uw dermatoloog u dan belt. Voor operatieve ingrepen geldt dat we ons vooral zullen richten op verdachte moedervlekken en huidkanker. Ingrepen die veilig een langere periode kunnen wachten zullen niet meer worden gepland. Het wel of niet doorgaan van spataderbehandelingen laten we, in samenspraak met u als patiënt, afhangen van de ernst van de klachten. De zorg voor patiënten met een open been gaat voorlopig gewoon door, net als de zorg voor patiënten met een huidziekte en spoedpatiënten.

Wij weten net als u niet hoelang deze crisis zal duren. Met deze maatregelen hopen we dat we voorlopig de noodzakelijke zorg voor onze patiënten kunnen blijven leveren. Wij vertrouwen daarbij ook op de regionale huisartsen die gericht zullen verwijzen voor de noodzakelijke zorg voor u en uw naasten.

Van patiënten vragen wij om bij verdenking op een besmetting de afspraak te annuleren of te verplaatsen. Klachten die daar op kunnen duiden zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een temperatuur boven de 38 graden. Bovendien vertrouwen wij erop dat patiënten alleen indien echt noodzakelijk partners, familieleden of buren mee nemen naar de afspraak. Personen die het vervoer verzorgen vragen wij buiten in hun auto te wachten. Voor ieders veiligheid bieden wij de komende tijd geen zelf-service koffiefaciliteiten meer aan.

Ceulen Klinieken volgt de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid op de voet en zal waar nodig het beleid direct aanpassen.

    Heeft u toch nog een vraag dan kunt u telefonisch contact op te nemen via 085 - 043 24 54

    De hierboven genoemde informatie is bijgewerkt tot en met 23-03-2020. Voor de meest actuele berichtgeving over het Coronavirus verwijzen we u naar: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

    Namens Ceulen Klinieken vragen wij begrip hiervoor. 

    Hartelijk dank voor uw medewerking.