Systemische therapie / Medicamenteuze behandelingen

De dermatologen van Ceulen Klinieken vinden het belangrijk om u, indien noodzakelijk, op een effectieve manier te behandelen. Dit kan zijn met medicijnen. Uw dermatoloog stelt u een behandeling voor waarbij altijd een afweging wordt gemaakt tussen effectiviteit van de behandeling met het oog op het te bereiken resultaat, en de ernst van mogelijke neveneffecten die kunnen optreden bij het gebruik van de voorgestelde medicijnen. Het voorschrijven van medicatie in zalfvorm heeft in principe de voorkeur. Indien dit onvoldoende werkzaam blijkt zal worden overgegaan op systemische medicatie in de vorm van pillen of capsules. Indien nodig zal de dermatoloog voorzorgsmaatregelen nemen vooraf, tijdens en na de behandeling door het verrichten van bloedonderzoek om zo eventuele neveneffecten van de voorgeschreven medicijnen in een vroeg stadium op te sporen.

Vraag een intakegesprek aan