Cryotherapie

Huidafwijkingen zoals actinische keratosen, oppervlakkige wratjes kunnen heel goed behandeld worden met cryotherapie. Tijdens deze behandeling wordt vloeibare stikstof via een spray-techniek op de huidafwijking worden aangebracht. Op die plaats waar de stikstof de huid raakt, zal een kleine blaar ontstaan waarna de huidafwijking samen met het blaardak van de huid afvalt. Een klein oppervlakkig schaafwondje blijft over welke in 2 weken geneest. Dit wondje hoeft niet gehecht te worden. Af en toe is het nodig om behandeling met cryotherapie te herhalen. Uw dermatoloog zal u informeren of dit bij u aan de orde is en zo ja na welke termijn. Dit varieert van enkele weken tot enkele maanden.