Wachttijden

Hier vindt u een overzicht van onze wachttijden voor de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling. Uiteraard houden wij altijd rekening met spoedgevallen.

De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.  

Onderstaande wachttijdindicatie wordt minstens eenmaal per maand geactualiseerd (bijgewerkt 13 mei 2024).