Wachttijden

Hier vindt u een overzicht van onze wachttijden voor de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling. Uiteraard houden wij altijd rekening met spoedgevallen.

De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.  

Update 24-08-2021: Belangrijke informatie indien u bent verzekerd bij de Coöperatie VGZ. VGZ-verzekerden met een restitutiepolis zijn welkom bij Ceulen Klinieken. Voor VGZ-verzekerden met een naturapolis geldt, op dwingend verzoek van VGZ, voorlopig een stop vanwege het bereiken van het zorgplafond. Het plafond werd dit jaar al in augustus bereikt door de grote hoeveelheid verplaatste zorg vanuit ziekenhuis naar Ceulen Klinieken t.g.v. Covid. Omdat VGZ geen extra coronabudget vrijmaakt voor klinieken, worden patiënten geadviseerd om zelf contact op te nemen met VGZ-zorgbemiddeling op nummer 088-1311611 om te horen waar u nog wel terecht kunt. Ceulen Klinieken, in 2021 uitgeroepen tot beste dermatologische kliniek van Nederland, is teleurgesteld in het patiënt-onvriendelijke standpunt van VGZ hierin. Voor niet-VGZ verzekerden geldt nog steeds een korte wachttijd.

Update 07-09-2021; Indien u bent verzekerd bij CZ dan is de wachttijd tot het eerste consult ten minste 6 weken.