Wachttijden

Hier vindt u een overzicht van onze wachttijden voor de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling. Uiteraard houden wij altijd rekening met spoedgevallen. 

De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Indien u verzekerd bent bij VGZ dienen wij helaas een toegangstijd van 6 weken te hanteren. Dit betekent voor u; dat wanneer u een nieuwe patiënt bij ons bent en u bij VGZ en haar labels verzekerd bent, wij pas een afspraak voor u in kunnen plannen vanaf 1 januari 2020.