Wachttijden

Hier vindt u een overzicht van onze wachttijden voor de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling. Uiteraard houden wij altijd rekening met spoedgevallen.

De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.   Belangrijke informatie indien u bent verzekerd bij de Coöperatie VGZ. VGZ dringt erop aan dat wij de wachttijden voor patiënten die verzekerd zijn bij de koepel VGZ * dienen te laten oplopen tot de Treeknorm.  Dit resulteert in een langere toegangstijd indien u hier bent verzekerd. 

* De volgende zorgverzekeraars vallen onder de Coöperatie VGZ/ koepel UVIT: Univé, ZEKUR, Zorgzaam, SZVK, IZA Gezond Samen, VGZ, IZA Cura, Bewuzt, MVJP, IZZ, IZZ ( VGZ voor de zorg), Besured, National Academic, Promovendum.