Huidkanker: Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. 71 Procent van alle huidkankerpatiënten heeft een basaalcelcarcinoom. Deze vorm ontstaat uit de basale cellen van de opperhuid, vandaar de benaming basaalcelcarcinoom. Andere termen zijn “basocellulair carcinoom” of “basalioom”. De dermatoloog is de aangewezen medisch specialist om huidkanker te behandelen. Een behandeltraject start met een consult op de polikliniek, waarbij vaak aanvullend weefselonderzoek gedaan wordt. Wanneer de diagnose is gesteld wordt de best passende behandelmethode voorgesteld. We behandelen met de modernste methoden: altijd poliklinisch, zo mogelijk met medicatie, chirurgisch, vloeibare stikstof of met elektrocoagulatie.

Uw huisarts kan digitaal verwijzen naar Ceulen Klinieken via Zorgdomein. Ook met een geschreven verwijzing bent u van harte welkom. 

Vraag uw eerste consult aan

Basaalcelcarcinoom behandeling

Hoewel een basaalcelcarcinoom bijna nooit uitzaait, is het belangrijk dat de behandeling op tijd gestart wordt. Een basaalcelcarcinoom kan overal doorheen groeien en goed weefsel kapot maken. Het groeit erg langzaam en kan al jaren in de huid aanwezig zijn vóórdat het opgemerkt wordt. Het is belangrijk dat een basaalcelcarcinoom op tijd behandeld wordt.

De behandeling van een basaalcelcarcinoom is afhankelijk van de groeiwijze. De dermatologen van Ceulen Klinieken behandelen via de volgende methoden:

1. Aldara/Efudix crème

Een basaalcelcarcinoom dat oppervlakkig (superficieel) groeit, behandelen we met Aldara/Efudix crème. Dit is een plaatselijke chemotherapie crème. Door deze crème wordt de groei van kankercellen geremd en deze cellen gaan vervolgens dood. Ook zorgt deze crème ervoor dat het plaatselijke afweersysteem in de huid wordt geactiveerd, waardoor het basaalcelcarcinoom wordt opgeruimd.

2. Foto dynamische therapie (Photodynamic therapy/PDT)

Voor een oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom bestaat ook nog een ander soort behandeling, namelijk Foto dynamische therapie (PDT). Bij deze behandeling wordt eerst een speciale crème of pleister aangebracht op het basaalcelcarcinoom. Door deze crème of pleister worden de kwaadaardige cellen gevoeliger voor licht. Wanneer de crème of de werkzame stof uit de pleister voldoende heeft ingewerkt, wordt deze weer verwijderd. Daarna belichten we de plek met een speciale lamp waardoor de kankercellen doodgaan.

Na de behandeling wordt er om de huid een verband gedaan en kan de huid binnen 1 tot 6 weken hersteld zijn. Meestal ontstaan er geen littekens, wel kan er een verkleuring van de huid optreden welke meestal na enkele weken tot maanden wegtrekt.

3. Cryotherapie

Een basaalcelcarcinoom dat oppervlakkig (superficieel) groeit op huid dat intact moet blijven zoals oorschelp, traanbuis, kraakbeen of oogleden kan worden behandeld met cryotherapie. Bij deze behandeling wordt vloeibare stikstof via een spray-techniek op de huidafwijking gedoseerd aangebracht. Op die plaats waar de stikstof de huid raakt, zal een kleine blaar ontstaan waarna de huidafwijking samen met het blaardak van de huid afvalt. Een klein oppervlakkig schaafwondje blijft over dat in ongeveer 2 weken geneest. Dit wondje hoeft niet gehecht te worden. Deze methode wordt bij een basaalcelcarcinoom steeds minder gebruikt omdat de kans dat het basaalcelcarcinoom terugkomt groot is.

4. Curettage/Coagulatie

Wanneer een basaalcelcarcinoom erg klein is (<0,5 cm) en er geen verdenking is op een agressief groeitype, is behandeling mogelijk door middel van curretage /coagulatie. Hierbij wordt de huid lokaal verdoofd en wordt het huidkankerweefsel met een scherp instrument (curette) afgeschraapt en vervolgens weggebrand. Na de behandeling ontstaat er een wond die in enkele weken geneest. Er kan een litteken achterblijven. Via deze behandelmethode is niet goed te controleren of het basaalcelcarcinoom helemaal weg is.

5. Excisie/wegsnijden

Bij een nodulair (solide) groeiend basaalcelcarcinoom, gaat de voorkeur meestal uit naar het wegsnijden. Er wordt dan huid weggesneden met een marge van 3 mm. Het weggesneden stukje huid wordt altijd in het laboratorium onderzocht om er zeker van te zijn dat het kankerweefsel helemaal weg is.

6. Mohs micrografische chirurgie

Dit is een weefselsparende operatiemethode waarbij het basaalcelcarcinoom helemaal verwijderd wordt en zo veel mogelijk gezonde huid intact blijft. Deze methode is belangrijk:


• Bij een sprieterige groei van het basaalcelcarcinoom
• Bij een basaalcelcarcinoom in het gezicht
• Als de grenzen van het basaalcelcarcinoom niet goed zichtbaar zijn

Met een speciale markeringstechniek worden alle randen van het verwijderde stukje huid in kaart gebracht zodat onder de microscoop bekeken kan worden of alle randen volledig vrij zijn van huidkanker. Dit is de enige manier waarop met zekerheid is vast te stellen of het basaalcelcarcinoom in zijn totaliteit is verwijderd. Op het moment dat microscopisch blijkt dat er nog een restant huidkanker is achtergebleven kan met grote nauwkeurigheid bepaald worden waar dit is. Op deze plaats voert de Mohschirurg dan een beperkte tweede ingreep uit. Het meest wenselijk is om dit op dezelfde dag te doen zodat hierna de wond gesloten kan worden en de patiënt naar huis kan gaan.

7. Slow Mohs chirurgie

Een afgeleide van de Mohs micrografische chirurgie is de Slow Mohs chirurgie. Hierbij wordt dezelfde weefselsparende techniek als bij Mohs chirurgie toegepast. Enkel wordt het stukje huidkanker niet direct onder de microscoop beoordeeld, maar later onderzocht door een patholoog. De ontstane wond wordt in dit stadium nog niet gesloten maar afgedekt met een verband. Na 1 week komt u terug voor de definitieve uitslag van het microscopisch onderzoek. Wanneer blijkt dat er nog huidkanker aanwezig is, dan kunnen de dermatologen direct het resterende randje alsnog verwijderen. De wond wordt gesloten wanneer het microscopisch onderzoek heeft aangetoond dat alle huidkanker volledig is verwijderd.

De dermatologen van Ceulen Klinieken zijn gespecialiseerd in zowel de Mohs chirurgie als Slow Mohs chirugie. Bij Mohs chirurgie en Slow Mohs wordt er dus weefselsparend gewerkt. Een ander voordeel is dat er geen restant van huidkanker achterblijft.

8. Bestraling

Voor een groot basaalcelcarcinoom op een lastige plek zoals bijvoorbeeld neus of oor, kan bestraling worden toegepast. Dat moet meerdere keren gebeuren en gebeurt vaak als wegsnijden geen optie is. Bestraling wordt niet bij Ceulen Klinieken zelf gedaan, maar hiervoor zal de dermatoloog u verwijzen naar de radiotherapie afdeling van een ziekenhuis.

Ceulen Klinieken als Huidkanker expertisecentrum

De polikliniek dermatologie is gespecialiseerd in de behandeling van alle vormen van huidkanker.
Ceulen Klinieken onderscheidt zich op de volgende punten:

✓ Wij bieden hoogwaardige dermatologische zorg: Investeren voortdurend in de kennis en kunde van onze medisch specialisten, de nieuwste medische apparatuur en uitrusting van onze poliklinieken.
✓ Een patiëntvriendelijke service: Persoonlijke aandacht, doelmatig en beter, dát beloven wij als Ceulen Klinieken aan onze patiënten!
Minimale wachttijd: U kunt altijd snel terecht bij 1 van onze 5 vestigingen in Nederland: Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam en Uden.
✓ Alle behandelingen met een medische indicatie worden 100% vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars, Net zoals in het ziekenhuis.

Vraag uw eerste consult aan

Maakt u zich zorgen over een huidplekje, wondje of moedervlek? Denkt u een vorm van huidkanker te herkennen? Neem dan contact op met uw huisarts en laat u doorverwijzen naar één van onze gespecialiseerde klinieken. Voor het maken van een afspraak bij de dermatoloog heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Met een verwijsbrief kunt u zelf uw eerste consult inplannen door onderstaande formulier in te vullen. Het Klant Contact Centrum neemt z.s.m. telefonisch contact met u.

Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist? *
´
Ik wil graag teruggebeld worden op: