Kwaliteit

Expertise, zichtbaar goed geregeld
Ceulen Klinieken heeft alle expertise in huis voor alle behandelingen aan uw huid. Dit kan variëren van een eenvoudig huidverzorgingsadvies tot een medisch specialistische behandeling van uw huidziekte met medicijnen of een chirurgische ingreep. Ook wanneer u voor een cosmetische behandeling met bijvoorbeeld injectables naar Ceulen Klinieken komt, wordt u altijd behandeld door een dermatoloog met affiniteit voor cosmetiek. Alle dermatologen werkzaam bij Ceulen Klinieken staan geregistreerd in het BIG-register. De huidtherapeutes werkzaam bij Ceulen Klinieken staan geregistreerd in het KP-register. Om de registratie te behouden, volgen de dermatologen en huidtherapeuten jaarlijks nascholingen, trainingen en wonen congressen bij. Hierdoor bent u verzekerd dat de kennis en kunde up-to-date is.

Ceulen Klinieken levert middels innovatieve behandelmethoden hoogwaardige kwaliteit van zorg die voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen. Ceulen Klinieken staat garant voor korte wachttijden, een optimale behandeling met een betere service waarbij aandacht voor de mens achter de patiënt centraal staat.

Daarom is Ceulen Klinieken lid geworden van Zelfstandige Klinieken Nederland (www.zkn.nl). Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat.

Veiligheid
Het waarborgen van de veiligheid doen wij onder andere door regelmatige controles van de medische apparatuur te laten uitvoeren, een jaarlijkse audit van een onafhankelijke apotheker en een deskundige infectiepreventie en een jaarlijkse toetsing van het veiligheidsmanagementsysteem door een onafhankelijke certificerende instantie ( Kiwa).

Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten, huidtherapeuten en de rest van het ondersteunend team dragen daar aan bij.
Zo werken wij continue aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend zijn. 

Ook u als patiënt kunt bijdragen aan de veiligheid in onze organisatie door onveilige situaties te melden. Dat kan direct door dit tijdens uw bezoek aan de kliniek aan één van onze medewerkers door te geven of door ons een email te sturen.

Privacy
Medewerkers van Ceulen Klinieken doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens.

Zowel de medisch specialisten en de andere ondersteunende medewerkers van Ceulen Klinieken zijn gebonden aan het beroepsgeheim én aan de geheimhoudingsclausule Ceulen Klinieken.
Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. Uw behandelend arts rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan uw verwijzer. Dit kan uw huisarts, maar ook een andere specialist zijn. 

Cliëntenraad 
Om de kwaliteit van zorg te bevorderen heeft Ceulen Klinieken een cliëntenraad. Cliënten van Ceulen Klinieken kunnen lid worden van de cliëntenraad en zo meepraten en meedenken over onderwerpen omtrent de zorg bij Ceulen Klinieken.  Voor meer informatie en/of aanmelding als lid kunt u een mailen sturen naar s.tellings@ceulenklinieken.nl.