Ter voorbereiding op uw consult bij de dermatoloog

Indien u bent doorverwezen door uw huisarts kunt u zelf telefonisch contact opnemen om een afspraak in te plannen. Wij willen u vragen om 10 minuten voor uw eerste afspraak bij de kliniek aanwezig te zijn. De doktersassistenten zullen u ondermeer vragen naar uw geldige legitimatiebewijs, eventueel uw verwijsbrief en een actueel medicatieoverzicht. En wanneer u voor de eerste keer in de kliniek komt, wordt er een foto van u gemaakt.

Belangrijke documenten om mee te nemen naar uw afspraak:

  1. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist
  2. Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  3. Een verzekeringspas met een geldig polisnummer, zodat wij aan uw verzekeraar kunnen doorgeven welke zorg wij hebben geleverd
  4. Bij uw eerste afspraak dient u een actueel medicatieoverzicht van de medicijnen die u gebruikt te delen met de onze specialist. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. (Deze stap is nodig indien u geen toestemming heeft verleend aan uw apotheek dat zij via het LSP uw medicatieoverzicht mogen delen met onze specialist).

Vragen aan de specialist

Wij raden u aan om vooraf te bedenken welke vragen u aan de specialist wilt stellen en deze op te schrijven. Het kan prettig zijn een vertrouwd persoon mee te nemen. Samen hoort u meer, de ander kan tijdens het gesprek opschrijven wat de dermatoloog zegt, en u kunt samen napraten.

Ook kunt u ter voorbereiding de folder: 3 goede vragen eens doornemen. Hierin kunt u enkele voorbeelden lezen.

Ook is het zinvol iemand mee te nemen in het geval van een taalbarrière. Maar ook voor het ontvangen van voorlichting over nazorg en beslissingen over uw zorg. Heeft u na het gesprek nog vragen, neem dan contact op.

Landelijk Schakelpunt

Ceulen Klinieken is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen onze medisch specialisten eenvoudig en veilig het medicatieoverzicht van u inzien bij uw apotheek. Met die informatie kunnen onze specialisten rekening houden bij het voorschrijven van medicijnen. De uitwisseling van deze medicatie-gegevens helpt de medisch specialist en de betrokken apotheken bij het uitvoeren van goede medicatiebewaking. bijvoorbeeld omdat u bepaalde medicatie niet mag krijgen omdat het niet samengaat met de medicatie die u al gebruikt of omdat u een bepaalde allergie heeft. 

Met uw toestemming kan de apotheek het overzicht van verstrekte medicatie (het medicatiedossier) delen. Hierin staan:
• Alle verstrekte medicatie
• Informatie over allergieën, geneesmiddelenintolerantie en contra-indicaties.

Toestemming
Het is belangrijk dat u toestemming geeft aan uw apotheek zodat uw medicatiegegevens beschikbaar worden gesteld via het Landelijk Schakelpunt. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Heeft u nog geen toestemming verleend aan uw apotheek en/of huisarts dan kunt u dit eenvoudig online regelen of via het invullen van een toestemmingsformulier. Dit formulier kunt u inleveren bij uw apotheek en huisarts. Voor meer informatie kunt u ook de voorlichtingsfolder: Volg je zorg bekijken. 

U kunt op 4 verschillende manier toestemming geven:

Optie 1: 
Vertel tegen de medewerker van Ceulen Klinieken dat u graag toestemming wilt geven tot het delen van de actuele medicatiegegevens. De assistente zal u een toestemmingsformulier geven om in te vullen en af te geven bij uw apotheek/apotheken.
Optie 2:  
Vertel tegen de apotheek/apotheken dat het akkoord is om de actuele medicatiegegevens te delen
Optie 3:  
Vul het toestemmingsformulier in uit deze folder en lever het formulier in bij de huisarts en één formulier voor iedere apotheek.
Optie 4:  
U kunt toestemming geven via volgjezorg.nl 

Indien u geen toestemming heeft verleend voor het Landelijk Schakelpunt dan verzoeken wij u een geldig actueel medicatieoverzicht mee te brengen bij uw eerste bezoek aan de kliniek. Indien er wijzigingen optreden in uw medicatiegebruik dan dient u dit bij de medisch specialist aan te geven.

Actueel medicatieoverzicht 

Gebruikt u medicijnen?
Neem dan een actueel medicatieoverzicht mee. 

Wat is een actueel medicatieoverzicht?
Een actueel medicatieoverzicht (AMO) is een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. Ook staat de dosering erbij vermeld. Daarnaast staan er belangrijke gegevens in over uzelf. Bijvoorbeeld of u ergens allergisch of overgevoelig voor bent. Dankzij dit medicatieoverzicht kunt u in Nederland en in het buitenland snel, goed en veilig worden geholpen!

Hoe kom ik aan een actueel medicatieoverzicht?
U kunt een actueel medicatieoverzicht gratis bij uw apotheek krijgen. De apotheker of een van de assistenten neemt graag de tijd om het overzicht van uw medicijnen met u door te nemen. Het is belangrijk goed te kijken naar de volledigheid en hoe u de medicijnen gebruikt.

Waarom is een actueel medicatieoverzicht zo belangrijk?
Als uw gezondheidssituatie verandert en/of als u met nieuwe artsen te maken krijgt, is een actueel medicatieoverzicht van groot belang. Want bestaande zorgverleners moeten goed weten wat veranderd is. En nieuwe zorgverleners moeten precies weten welke medicijnen u gebruikt. Alleen zo kunnen ze u de beste zorg bieden. Neem dus altijd een actueel medicatieoverzicht mee.

Geef veranderingen door aan uw apotheek
Er kunnen altijd dingen veranderen in uw medicijngebruik. Uw arts verandert bijvoorbeeld de dosering van een middel dat u al langer gebruikt. Of hij/zij vertelt u dat u met een medicijn mag stoppen. Of uw medicatie is veranderd tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. U heeft zelf het beste zicht op uw medicijngebruik. Geef daarom, in het belang van uw eigen gezondheid, veranderingen door aan uw apotheek. De medewerkers in de apotheek kunnen er dan voor zorgen dat uw medicatieoverzicht actueel blijft.