Bent u niet tevreden? 

De specialisten van Ceulen Klinieken doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet geheel tevreden bent over uw medische behandeling. Wij hechten veel waarde aan uw opmerking of klacht. Allereerst omdat Ceulen Klinieken het belangrijk vindt dat u een tevreden patiënt of cliënt bent. Daarnaast biedt uw klacht of opmerking ons de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren. Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).​

De eerste stap is contact opnemen met uw behandelaar

Wanneer u niet helemaal tevreden bent over een behandeling is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten komen voort uit een miscommunicatie of verschillend verwachtingspatroon. Praat erover met uw behandelaar. Er kan sprake zijn van een misverstand. Samen kunt u tot een oplossing komen. Onze ervaring is dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen worden. U kunt contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 085 - 043 24 54.

Indien u er samen niet uitkomt kunt u in de folder: Klacht of Compliment lezen wat u kunt doen met uw klacht of opmerking.