Huidtherapie

Huidtherapeut is een paramedisch beroep. Een beroep dat nauw samenhang kent met de geneeskunde. Huidtherapeuten zijn HBO gediplomeerd en behandelen zelfstandig de zieke of beschadigde huid. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet BIG. In deze wet zijn regels vastgelegd voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en patiënten bescherming.

De huidtherapeuten van Ceulen Klinieken zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapie en allen ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Maak een afspraak