Over Ceulen Klinieken

Ceulen Klinieken is een zelfstandige polikliniek voor huidziekten, aambeien en spataderen met meerdere vestigingen in Nederland. Ceulen Klinieken staat voor hoogwaardige dermatologische zorg met efficiënte behandeltrajecten en korte communicatielijnen. Wij beschikken over onberispelijke behandelkamers, voorzien van professionele OK-faciliteiten.

Ceulen Klinieken is door het Ministerie van VWS erkend als Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) met een WTZi-toelating (Wet toelating zorginstellingen). Krachtens de Zorgverzekeringswet is Ceulen Klinieken bevoegd om medisch specialistische zorg te verlenen en deze te declareren. Ceulen Klinieken heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract.


De zes beloftes van Ceulen Klinieken: