Over Ceulen Klinieken

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de overtuiging dat sommige routinematige behandelingen efficiënter kunnen worden gedaan in een gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum dan in een ziekenhuis. Door korte communicatielijnen en efficiënte behandeltrajecten heeft Ceulen Klinieken korte wachttijden en houden we de kosten laag. Dit ziet u terug in de tarieven.

Ceulen Klinieken is door het Ministerie van VWS erkend als Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) met een WTZi-toelating (Wet toelating zorginstellingen). Alle Nederlandse zorgverzekeraars hebben Ceulen Klinieken gecontracteerd. Behandelingen met een medische indicatie worden, net zoals in het ziekenhuis, volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Raadpleeg voor meer informatie de folder Kosten van uw bezoek bij de dermatoloog.

Ceulen Klinieken vindt het belangrijk om transparant te zijn over de kwaliteit van de zorg die wij verlenen. Wij verbeteren onze zorg continue op basis van uitkomstparameters die we actief bij u checken via vragenlijsten en enquêtes. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u eenvoudig via Mijn Ceulen Klinieken inzicht heeft in de zorg die we aan u hebben verleend. Mijn Ceulen Klinieken is uw persoonlijke Patiënten-Portaal waar enkel u en uw zorgverlener toegang toe hebben. Transparantie en zichtbare toegankelijkheid zijn kwaliteitsstandaarden die vandaag de dag de norm zijn. Daarom heeft Ceulen Klinieken het ZKN keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.