Welkom bij de Beste Kliniek 2021 !

Het aantal zelfstandige klinieken groeit flink, voor patiënten valt er steeds meer te kiezen. Waar kunt u het beste terecht voor een knieoperatie, het laseren van uw ogen of dermatologische ingrepen? EW vergelijkt 11 behandelingen in 238 klinieken.

Twee zelfstandig klinieken halen dit jaar voor een behandeling die zij uitvoeren de maximale score op alle onderdelen in het onderzoek. Nog eens veertien klinieken behalen voor één of meerdere ingrepen de hoogste eindscore en een bovengemiddelde score op alle subonderdelen. Het gaat onder meer om Ceulen Klinieken met vestigingen in Amersfoort, Breda, Helmond en Schiedam voor dermatologische ingrepen.

In het onderzoek Beste Klinieken vergelijkt EW de kwaliteit van 11 behandelingen in 223 zogenoemde indicatoren, gegevens die de kliniek elk jaar verplicht moeten aanleveren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij het Zorginstituut Nederland.

Uit het onderzoek komen per kliniek en per behandeling drie scores: uitvoering, organisatie en eindoordeel. Bij de score voor de uitvoering telt bijvoorbeeld mee of klinieken registreren of patiënten op tijd antibiotica krijgen toegediend voor een operatie, om zo het risico op infecties te verminderen. Bij de score voor organisatie wordt onder meer gekeken of patiënten zelf de mogelijkheid krijgen om de verdovingsmethode van hun voorkeur aan te geven en of zij bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om een behandeling ’s avonds te laten uitvoeren.

Alle scores worden uitgedrukt in één tot vier bollen. Eén of twee bollen betekent dat de kliniek respectievelijk veel lager of lager dan het landelijk gemiddelde scoort en drie of vier bolletjes staan voor respectievelijk hoger en veel hoger. De scores geven inzicht in de mate waarin de klinieken voldoen aan de basisvoorwaarden om goede en veilige zorg te kunnen verlenen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De klinieken die het best scoren zijn weergegeven in de tabel ‘Beste Klinieken 2021’. Online zijn ook de scores van alle andere klinieken uit het onderzoek terug te vinden: www.ewmagazines.nl/besteklinieken.

Het afgelopen decennium is er veel veranderd op het gebied van de medisch specialistische zorg in Nederland. Traditioneel zijn het ziekenhuizen die deze zorg leveren, maar zelfstandige klinieken spelen sinds de introductie van de marktwerking in de zorg een steeds grotere rol. Op het gebied van minder complexe zorg vormen de klinieken een alternatief voor de ziekenhuizen. Zij kunnen de zorg vaak goedkoper, efficiënter – met minder lange wachtlijsten – en naar eigen zeggen ook van betere kwaliteit leveren dan een ziekenhuis. En daaraan blijkt in de praktijk duidelijk behoefte te zijn. Steeds meer patiënten weten afgelopen jaren de weg naar de klinieken te vinden en huisartsen verwijzen er vaker naar door. Ook de zorgverzekeraars adviseren patiënten geregeld naar een kliniek als bijvoorbeeld de wachtlijsten daar korter zijn dan in een ziekenhuis. Elke zorgverzekeraar heeft een afdeling zorgbemiddeling die hierbij kan helpen.


Bron: Elsevier Weekblad
Datum: 18-03-2021