Mohs chirurgie

Dit is een weefselsparende operatiemethode waarbij de huidkanker helemaal verwijderd wordt en zo veel mogelijk gezonde huid intact blijft. Met een speciale markeringstechniek worden alle randen van het verwijderde stukje huid in kaart gebracht, zodat onder de microscoop bekeken kan worden of alle randen volledig vrij zijn van huidkanker. Dit is de enige manier waarop met zekerheid is vast te stellen of de huidkanker in zijn totaliteit is verwijderd. Indien het microscopisch blijkt dat er nog een restant huidkanker in het lichaam is achtergebleven, vindt er een beperkte tweede operatieronde plaats. Idealiter gebeurt dit op dezelfde dag zodat hierna de wond gesloten kan worden en de patiënt naar huis kan gaan.

Slow-Mohs chirurgie

Hierbij wordt dezelfde techniek als bij Mohs chirurgie toegepast alleen wordt het stukje huidkanker niet direct onder de microscoop beoordeeld maar enkele uren later waardoor 1 dag later de definitieve uitslag bekend is en de wond een dag later wordt gesloten.

Mohs chirurgie is arbeidsintensief. Om die reden wordt Mohs chirurgie alleen toegepast bij zeer specifieke indicaties zoals bij agressief groeiende varianten van huidkanker al dan niet in combinatie met locatie op het lichaam waar weinig ruimte bestaat en het zodoende belangrijk is om weefselsparend te opereren bijvoorbeeld op de neuspunt, in een ooghoek of op de oorschelp. Mohs chirurgie bij Ceulen Klinieken vindt altijd plaats onder plaatselijke verdoving.