Uw eerste consult

U kunt zowel verwezen worden door uw huisarts of dermatoloog, dan wel op eigen initiatief een afspraak maken bij de huidtherapeut van Ceulen Klinieken. Indien u zonder verwijzing bij Ceulen Klinieken Huidtherapie terecht komt, zal er eerst een screening plaatsvinden om te beoordelen of u bij de huidtherapeut aan het juiste adres bent. Als huidtherapie binnen de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering valt, dan is een verwijzing van uw huisarts of dermatoloog misschien wel nodig. Voor oedeemtherapie heeft u altijd een verwijzing nodig. Omdat niet iedere aanvullende zorgpolis dezelfde vergoedingscriteria hanteert, is het verstandig om vooraf uw polis te raadplegen dan wel uw zorgverzekeraar te contacteren met de welke rechten op vergoeding u heeft wanneer u kiest voor een behandeling bij de huidtherapeut. Ceulen Klinieken Huidtherapie en Cosmetisch Centrum heeft in 2020 contracten gesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

De kosten van een intake gesprek bij de huidtherapeut bedragen dertig euro.

Maak een afspraak