Coronavirus (laatste update: 27-09-2021)

Vanaf zaterdag 25 september is de anderhalve meter afstand houden in Nederland niet meer verplicht. Ondanks dat de vaccinatiegraad in Nederland hoog is, blijft de besmettingskans nog steeds aanwezig. In verhouding is deze kans groter binnen zorginstellingen, dan buiten zorginstellingen. De maatregelen in de zorginstellingen zijn er juist op gericht om de overdracht van het coronavirus te voorkomen. Om patiënten en ook medewerkers te beschermen en te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen blijven de RIVM voorzorgsmaatregelen binnen Ceulen Klinieken na 25 september ongewijzigd.

Ceulen Klinieken verzoekt aan alle patiënten om zich aan de deze voorzorgsmaatregelen te houden. Dit geldt zowel voor de dermatologische en flebologische zorg als ook voor de huidtherapeutische zorg.

  1. Van patiënten vragen wij om bij verdenking op een besmetting met het Corona virus, de afspraak te annuleren of te verplaatsen. Klachten die hierop kunnen duiden zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een temperatuur boven de 38 graden.
  2. Wij vragen u om zonder begeleiding naar uw afspraak te komen. Uitzondering hierop is begeleiding voor kinderen en verstandelijk/lichamelijk beperkten.
  3. U bent niet verplicht om een mondkapje te dragen, maar indien u zelf graag een mondkapje wilt dragen is dit toegestaan.
  4. Direct bij binnenkomst zouden wij u willen verzoeken om uw handen te desinfecteren.
  5. De wachtkamers zijn ingericht volgens de 1,5 meter standaard.
  6. In de wachtkamer treft u om hygiënische redenen geen speelgoed/tijdschriften aan en zijn er geen koffie/thee faciliteiten.
  7. Er worden geen handen geschud.
  8. De medewerkers van Ceulen Klinieken weten dat zij zich ziek moeten melden bij verdenking op een besmetting van het Corona virus. Daarnaast houden wij ons aan een goede handhygiëne en dragen op indicatie (indien de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ceulen Klinieken volgt de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid op de voet en zal waar nodig het beleid direct aanpassen.

Heeft u toch nog een vraag dan kunt u telefonisch contact op te nemen via 085 - 043 24 54.

De hierboven genoemde informatie is bijgewerkt tot en met 27-09-2021. Voor de meest actuele berichtgeving over het Coronavirus verwijzen we u naar: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Namens Ceulen Klinieken vragen wij begrip hiervoor.

Hartelijk dank voor uw medewerking.