Coronavirus (laatste update: 08-05-2020)

Ceulen Klinieken start de dermatologische en huidtherapeutische zorg weer voorzichtig op.

In lijn met het RIVM corona-beleid van 5 mei, focust Ceulen Klinieken zich vanaf 11-5, net als de ziekenhuizen, weer op hervatting van de reguliere zorg. Dit geldt zowel voor de dermatologische en flebologische zorg als ook voor de huidtherapeutische zorg. Om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen hanteert Ceulen Klinieken specifieke regels en voorzorgsmaatregelen:

 1. Van patiënten vragen wij om bij verdenking op een besmetting met het Corona virus, de afspraak te annuleren of te verplaatsen. Klachten die hierop kunnen duiden zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een temperatuur boven de 38 graden.
 2. Wij vragen u om zonder begeleiding naar uw afspraak te komen. Uitzondering hierop is begeleiding voor kinderen en verstandelijk/lichamelijk beperkten.
 3. Voordat u binnenkomt wordt u gescreend ziekteverschijnselen die op Corona besmetting kunnen wijzen. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst en op indicatie wordt uw temperatuur gemeten.
 4. Handdesinfectie direct nadat u Ceulen Klinieken betreedt, is verplicht.
 5. De wachtkamers zijn ingericht volgens de 1½ meter standaard.
 6. Er zijn geen koffie/thee faciliteiten. In de wachtkamer treft u om hygiënische redenen geen speelgoed en tijdschriften aan.
 7. Er worden minder patiënten per spreekuur gepland zodat de bezetting in de wachtkamer kan voldoen aan de 1½ meter standaard.
 8. Er worden geen handen geschud.
 9. De medewerkers van Ceulen Klinieken weten dat zij zich ziek moeten melden bij verdenking op een besmetting. Daarnaast houden wij ons aan een goede handhygiëne en dragen op indicatie persoonlijke beschermingsmiddelen.
 10. Nieuwe patiënten en bekende patiënten met een nieuwe klacht, die verwezen zijn door hun huisarts, zijn welkom voor een consult en behandeling.
 11. Daar waar het mogelijk is wordt het fysieke consult veranderd in een telefonisch consult.
 12. Operatieve ingrepen en andere behandelingen worden door de dermatologen en huidtherapeuten hervat. Alle patiënten bij wie ingrepen vanwege Corona zijn uitgesteld, zullen worden opgeroepen. U kunt komende weken van ons een telefoontje verwachten.

Ceulen Klinieken volgt de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid op de voet en zal waar nodig het beleid direct aanpassen.

Heeft u toch nog een vraag dan kunt u telefonisch contact op te nemen via 085 - 043 24 54.

De hierboven genoemde informatie is bijgewerkt tot en met 08-05-2020. Voor de meest actuele berichtgeving over het Coronavirus verwijzen we u naar: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Namens Ceulen Klinieken vragen wij begrip hiervoor.

Hartelijk dank voor uw medewerking.