Welkom bij de Beste Kliniek 2021!

Het afgelopen decennium is er veel veranderd op het gebied van de medisch specialistische zorg in Nederland. Traditioneel zijn het ziekenhuizen die deze zorg leveren, maar zelfstandige klinieken spelen sinds de introductie van de marktwerking in de zorg een steeds grotere rol. Op het gebied van minder complexe zorg vormen de klinieken een alternatief voor de ziekenhuizen. Zij kunnen de zorg vaak goedkoper, efficiënter – met minder lange wachtlijsten – en naar eigen zeggen ook van betere kwaliteit leveren dan een ziekenhuis. En daaraan blijkt in de praktijk duidelijk behoefte te zijn. Steeds meer patiënten weten afgelopen jaren de weg naar de klinieken te vinden en huisartsen verwijzen er vaker naar door. Ook de zorgverzekeraars adviseren patiënten geregeld naar een kliniek als bijvoorbeeld de wachtlijsten daar korter zijn dan in een ziekenhuis. Elke zorgverzekeraar heeft een afdeling zorgbemiddeling die hierbij kan helpen.

De zorgkosten blijven maar stijgen en met de hoge toestroom van coronapatiënten blijft de zorg enorm onder druk staan. Wanneer de ziekenhuizen volstromen met spoedeisende patiënten, komt de regulier zorg stil te liggen. ‘Het model dat we nu hebben, is niet toekomstbestendig’. Er worden te veel zorgbehandelingen uitgevoerd in ziekenhuizen, terwijl dit niet nodig is en daarmee de wachtlijst voor inhaalzorg alsmaar groter wordt. We zien dat steeds meer patiënten hun weg naar de klinieken weten te vinden. Ook huisartsen en zorgverzekeraars adviseren patiënten geregeld naar een zelfstandige kliniek als bijvoorbeeld de wachtlijsten daar korter zijn dan in een ziekenhuis. Elke zorgverzekeraar heeft een afdeling zorgbemiddeling die hierbij kan helpen. Benieuwd voor welke zorg u bij Ceulen Klinieken terecht kunt?

‘Wie wil kiezen, moet kunnen vergelijken’ 
Het aantal zelfstandige klinieken groeit flink, voor patiënten valt er steeds meer te kiezen. Waar kunt u het beste terecht voor een knieoperatie, het laseren van uw ogen of dermatologische ingrepen? Jaarlijks onderzoekt Elsevier Weekblad de kwaliteit van zorg in ruim 100 ziekenhuizen en klinieken. Dit jaar is er bewust gekozen om de ziekenhuizen en klinieken samen te voegen en te beoordelen. Voor de patiënt maakt het niet uit of bijvoorbeeld een knieoperatie of spataderbehandeling in een kliniek of het ziekenhuis wordt uitgevoerd. De belangrijkste vraag is: ‘Waar is de zorg het beste?’ en ‘Waar wordt ik het snelste geholpen?’. Met een onafhankelijke vergelijking tussen ziekenhuizen en klinieken, belangrijk informatie over de kwaliteit van zorg en duidelijk inzicht in de verschillen tussen de onderzochte zorginstellingen, geeft Elsevier Weekblad de patiënten eerlijke informatie om zo een weloverwogen zorgkeuze te maken

Beste Kliniek in de categorie 'Dermatologische ingrepen'

Elsevier Weekblad vergelijkt 11 behandelingen in 238 klinieken. Twee zelfstandig klinieken halen dit jaar voor een behandeling die zij uitvoeren de maximale score op alle onderdelen in het onderzoek. Nog eens veertien klinieken behalen voor één of meerdere ingrepen de hoogste eindscore en een bovengemiddelde score op alle subonderdelen. Ook Ceulen Klinieken met vestigingen in Amersfoort, Breda, Helmond en Schiedam is uitgeroepen tot beste kliniek 2021 in de categorie ‘Dermatologische ingrepen’. Een prestatie waar wij enorm trots op zijn!

Datum: 18-03-2021
Bron: Elsevier Weekblad

Beste Kliniek in de categorie ‘Venueze ziekten’

In samenwerking met SiRM is er gekozen om zeven veel voorkomende ingrepen te vergelijken. Het gaat om behandelingen bij borstkanker, gewichtsverminderende operaties bij morbide obesitas, staaroperaties, operaties bij een vernauwde halsslagader, het plaatsen van een knie- of heupprothese en de behandeling van veneuze ziekten, zoals spataderen en trombosebeen. Over deze behandelingen is veel informatie beschikbaar, waardoor er een eerlijk en realistische vergelijking gemaakt kan worden. Wederom zijn wij uitgeroepen tot beste kliniek maar dan in de categorie 'Veneuze ziekten'. Iedere dag opnieuw doen wij als individu én team ons uiterste best om te zorgen dat iedere patiënt zo goed mogelijk wordt geholpen. Wij zijn daarom ook enorm trots op al onze collega's die deze titel dubbel en dwars hebben verdiend!

Datum: 18-11-2021
Bron: Elsevier Weekblad

Uitleg onderzoek en score

In het onderzoek ‘Beste Klinieken 2021’ vergelijkt Elsevier Weekblad de kwaliteit van 11 behandelingen in 223 zogenoemde indicatoren. Uit het onderzoek komen per kliniek en per behandeling drie scores: uitvoering, organisatie en eindoordeel. Bij de score voor de uitvoering telt bijvoorbeeld mee of klinieken registreren of patiënten op tijd antibiotica krijgen toegediend voor een operatie, om zo het risico op infecties te verminderen. Bij de score voor organisatie wordt onder meer gekeken of patiënten zelf de mogelijkheid krijgen om de verdovingsmethode van hun voorkeur aan te geven en of zij bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om een behandeling ’s avonds te laten uitvoeren. Dit zijn gegevens die de kliniek elk jaar verplicht moeten aanleveren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij het Zorginstituut Nederland.

Alle scores worden uitgedrukt in één tot vier bollen. Eén of twee bollen betekent dat de kliniek respectievelijk veel lager of lager dan het landelijk gemiddelde scoort en drie of vier bolletjes staan voor respectievelijk hoger en veel hoger. De scores geven inzicht in de mate waarin de klinieken voldoen aan de basisvoorwaarden om goede en veilige zorg te kunnen verlenen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde.