Vergoedingen

Passantentarieven
Dit zijn de tarieven die Ceulen Klinieken in rekening brengt voor patiënten die geen zorgverzekering hebben of voor patiënten die geen geldige verwijsbrief hebben ontvangen.

De passantentarieven voor 2018 zijn:
- Passantentarieven 2018