Privacyreglement

Online privacy statement
Ceulen Klinieken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Meer informatie hoe wij met uw vertrouwelijke gegevens omgaan kunt u hier vinden.

Wanneer verzamelt Ceulen Klinieken online persoonsgegevens?
Ceulen Klinieken verzamelt online persoonsgegevens wanneer u via de website een vraag stelt of contact met ons opneemt. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we informatie verzamelen over de pagina's die u binnen onze site bekijkt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze website.

Waarvoor gebruikt Ceulen Klinieken de verzamelde persoonsgegevens?
Bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt om uw verzoek af te handelen of inzicht te krijgen in de gestelde vragen op onze website. Indien u een zakelijke relatie heeft of krijgt met Ceulen Klinieken verwerken wij uw gegevens ook ten behoeve van onze (financiële) administratie. Indien u solliciteert bewaren wij uw gegevens zoals uw cv in onze administratie.

Uw rechten
U en uw wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht om uw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier aan te vragen bij uw behandelend arts. Ook kunt u vragen of wij uw gegevens overdragen (recht op dataportabiliteit).

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie en/of niet wilt dat Ceulen Klinieken uw gegevens verwerkt en bewaart, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. U kunt Ceulen Klinieken hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar debiteuren@ceulenklinieken.nl of een brief te sturen naar Ceulen Klinieken, Postbus 2229, 6201 HA Maastricht.

Bewaartermijn
Ceulen Klinieken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Ceulen Klinieken verkoopt uw gegevens niet
Ceulen Klinieken zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Ceulen Klinieken zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheid
Ceulen Klinieken heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links/verwijzingen
Op de website van het Ceulen Klinieken is een aantal links en verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Ceulen Klinieken draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden u aan het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Cookiebeleid
De Ceulen Klinieken website plaatst cookies.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht deze online privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.