Huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Huidkanker ontstaat wanneer gewone huidcellen ontaarden in kwaadaardige cellen die zich ongeremd blijven delen. Omdat huidkanker een zichtbare vorm is van kanker, kan deze relatief snel worden ontdekt en daardoor goed worden behandeld. 

De belangrijkste en meest voorkomende vormen van huidkanker zijn het melanoom, basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom. Een melanoom ontstaat uit pigmentcellen in de opperhuid en wordt ook wel moedervlek kanker genoemd. Het basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom zijn niet-melanome vormen van huidkanker, wat wil zeggen dat deze ontstaan uit de cellen van de opperhuid zelf. Aangezien huidkanker een buitengewoon zichtbare vorm van kanker is, is het vaak mogelijk om de ziekte vroeg te herkennen en te behandelen. Als u een huidplekje hebt dat u niet vertrouwd, of dat zich anders gedraagt dan de overige en omgevende plekjes op de huid, maak dan een afspraak met een gespecialiseerde arts.

Behandeling van huidkanker
Ceulen Klinieken is gespecialiseerd in vrijwel alle behandelvormen van huidkanker. In de meeste gevallen kunnen we tijdens een eerste consult de aard van de tumor bepalen. Bij een biopsie nemen we wat weefsel af dat we nader onderzoeken. Binnen een week kunnen we vaststellen of er sprake is van een goedaardige tumor of kwaadaardig weefsel.

Bij de vaststelling van huidkanker weten wij hoe te handelen. Onze dermatologen zijn gespecialiseerd in huidoncologie en de behandeltrajecten. Onze artsen bieden u de persoonlijke zorg die u nodig heeft.

Zorgpad melanoom
Voor de behandeling van melanoom werken wij met een vast traject dat ook wel zorgpad melanoom wordt genoemd. Lees meer over wat u per bezoek in onze kliniek te wachten staat op de pagina zorgpad melanoom

Nacontroles
Wanneer u bij ons bent behandeld voor huidkanker, volgt meestal gedurende enkele jaren verdere controle. Wij controleren dan uw hele lichaam, en dus niet alleen de behandelde plek. We bekijken uw littekengebied en beoordelen uw huid op eventuele nieuwe verdachte plekjes. Wanneer u behandeld bent voor een plaveiselcelcarcinoom of melanoom onderzoeken we ook uw regionale lymfeklieren. Dat zijn de lymfeklieren waar kankercellen als eerste langskomen. De termijnen van de nacontroles zijn bij iedere vorm van huidkanker anders. Onze dermatologen zullen u hierover uitgebreid informeren.

Op het moment dat u de diagnose huidkanker krijgt, leggen artsen uw gegevens vast in een medisch dossier. Een aantal van deze gegevens worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek om behandelingen bij kanker te verbeteren.​


Maak een afspraak